тел: +359 878 899 980       e-mail: office@hopixit.com

Търговски и складов софтуер

Многомодулен търговски софтуер

Посредством мултимодулния търговски софтуер може лесно да подпомагате процесите в своя бизнес - управление на финанси и складови наличности, човешки ресурси, комуникация с клиенти и доставчици, продажби, доставки, търговия с бизнес клиенти и други.

Частични решения

Често ни се налага да даваме частични решения на клиентите си. Например, разполагате с работещ софтуер за търговия, но му трябва сервизен софтуер. В такива случаи ние много внимателно проучваме и изготвяме заданието, за да може новия софтуер не само да работи самостоятелно, но и заедно с основния софтуер.

Синхронизация

Бизнес софтуерът, който направим за вас ще може да комуникира с други софтуери, които ползвате - онлайн магазина или b2b платформата ви, например. Подобна синхронизацията ще спести многократното извършване на една и съща дейност и ще направи работата ви по-ефективна.

Модул за работа с клиенти и доставчици

Този модул ви предоставя лесен и бърз достъп до вашите доставчици, клиенти, поръчки, заявки, продажби. Всеки търговец работи по-лесно с него.

p

Модул за складови наличности

Този модул ви предоставя многообразие от операции, чрез които може да управлявате и следите наличностите в своя склад и заявките, които идват от други модули.

b

Модул за дистрибуция

Лесен начин да организирате дистрибуцията на своите продажби и доставки. Този модул често е обвързан с модулите Склад, CRM, финанси.

g
s

Статистики

Чрез този модул могат да се визуализират статистики от други модули, като клиентът сам преценява кои и подбира формата, по който да онагледява данните.

w

Модул за продажба на стоки и услуги

Лесно може да осъществявате своите продажби - извършване на продажба, пускане на касова бележка, фактура, генериране на отчети. Съобразен с изискванията на Н-18.

o

Индивидуални настройки

Всеки собственик на търговски софтуер или ERP може сам да избере действията, за които да бъде известяван с нотификации, определи роли и нива на достъп на служителите и много други настройки.

j

Управлявай бизнеса  си от всяко устройство

Склад НАЛИЧНОСТИ

CRM КЛИЕНТИ

Финанси БАЛАНС

Логистика МАРШРУТ

Въвеждане на софтуера в организацията

След завършване на работата и тестовете по софтуера, следва въвеждането му в реален работен режим. Често този процес е съпроводен с налагането на много промени, които трябва да се случат в процесите в организацията и работните навици на служителите, а понякога и доставчиците и клиентите. Именно затова, въвеждането на софтуера не трябва да се бърза, а предварително да се отдели време за обучаване на служителите, тестването му в реално работно темпо и натовареност, въвеждане поетапно на различните видове дейности в него и една тогава въвеждането му като основен софтуер за управление на бизнеса ви.

От какъв софтуер има нужда бизнеса ми?

Често клиентите ни не могат сами да определят от какъв софтуер има нужда бизнесът им. Запознавайки ни с процесите на работа ние изготвяме проект на структура на подходящия софтуер пресдставен в модули и подмодули. На тази база, съвместно изготвяме задание, по което се работи проекта. Този начин на работа, в повечето случаи, води до по-кратки срокове на изпълнение и по-изгодни за клиентите ценови оценки на софтуера.

h

Уеб базиран софтуер

Ние правим уеб базирани ERP-та и бизнес софтуер. По този начин, вие, лесно и удобно можете, не само, да наблюдавате данните във вашата система от различни видове десктоп и мобилни устройства, но и да въвеждате нови събития.

© 2005 – 2019 HOPIX