тел: +359 878 899 980       e-mail: office@hopixit.com

Изгодна
изработка на фирмен сайт

Ще направим вашия фирмен уеб сайт на добра цена. Може да предложим съдействие при изграждане на структурата му, както и с визуалните решения!

Бърза
изработка на уебсайт

При ясно задание или след среща, на която заедно да развием идеята, може да направим вашия сайт за дни. Бързо и добре може да развием фунционалности, за които не сте предполагали в началото на проекта.

Възможност
за добавяне на функционалности

Ако в началното задание на проекта не сте се сетили за всички неща, които да бъдат включени - никога не е късно. Добавянето на нови функционалности и обвързването с външни софтуери може да стане и на по-късен етап.