тел: +359 878 899 980       e-mail: office@hopixit.com
Image Alt

Hopix IT

Остават дни до крайния срок за кандидастване по програмата “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Както повечето производители и софтуерни разработчици на системи за управление на бизнеса са разбрала, на 15 юни 2016 г. беше стартирана Програма за развитие на управленския капацитет на малки и средни предприятия, която се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Спечелвайки проект по тази програма, предприемачите в България ще могат да получат съфинансиране по редица дейности, които да подпомогнат производствения процес на предприятията. По програмата могат да кандидастват фирми занимаващи се с производствена дейност. За допустими разходи по проекта се считат дейности за насърчаване на информационни и комуникационни технологии и услуги, а именно софтуери за управление на ресурсите в предприятието или известно повече като ERP. Също така развитието на аналитичен софтуер следящ работата с клиентите и тяхното поведение CRM e възможно да бъде реализиран по програмата. Програмата позволява въвеждането на различни видове софтуер за управлението на услугите (SaaS).

Разчитайки на опита си в разработването на системи за управление на бизнеса, Hopix IT може да проведе консултации за всеки желаещ да разработи структура на подобна система, с която да кандидатсва по проекта.

 Повече информация за програмата може да намерите на https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/15334-bg16rfop002-2-002-razvitie-na-upravlenskiya-kapatzitet-i-rastezh-na-msp