Web development
Бизнес <strong>софтуер (ERP, CRM)</strong>
Hopix design

Бизнес софтуер (ERP, CRM)

Разработваме бизнес софтуер предимно за средни и малки фирми и предприятия. На база специфичните нужди на клиента разработваме или адаптираме вече разработен от нас бизнес софтуер. Софтуерите имат и българска версия, което ги прави широко използваеми. В годините сме разработили цялостни ERP решение за бизнеси в сферата на производство на мебели, производство и търговия с електроника, печатарството, дърводобива, биометрично земеделие и др. 

Освен цялостни ERP решения, често клиентите ни желаят да произведем за тях отделни модули: къстмизиран софтуер за водене на продажби (CRM), софтуер за управление на сервиз, софтуер за управление на фитнес, фризьорски салон и т.н. Подготвителната част на тези софтуери е изключително важна, тъй като спецификата, особено на малкия и среден бизнес е много важно да бъде отчетена, за да може софтуера наистина да помага, а не да пречи на работата. 

Софтуерните решения могат да бъдат: