Web development
ERP Софтуер за <strong>управление</strong>
Hopix design

ERP Софтуер за управление

ERP (Enterprise resource planning) e софтуер посредством който може да управлявате всички структури в своя бизнес - финанси, склад, човешки ресурси, CRM, продажби, доставки, търговия с бизнес клиенти и други.  Ние може да дадем частични решения, разработвайки само някои модули или да изградим цялостна ERP система.. Разработването или интегрирането на вече разработен софтуер до голяма степен ще спести времето за събиране на информацията и ще ви освободи време да взимате решения.  

Софтуерните решения могат да бъдат: