Web development

Medray - Рентгеново Оборудване

Категория:
Виж сайта онлайн:
Клиент:

За този сайт HOPIX изработи:

Медрей Рентгеново Оборудване

За клиента: 

Meydray ltd е официален партньор на водещи италиански производители за медицинско оборудване и консумативи, рентгеново оборудване, отговарящи на международните стандарти за качество.

 

За сайта: 

Сайтът притежава уникален и адаптивен дизайн, съобразен с потребителските навици на посетителите на сайта.