Web development

Софтуер за управление на сервизна база


За този проект от Hopix разработихме:

Относно софтуера

Софтуерът е предназначен за сервизната база на популярна верига магазини, която има обекти и сервизи на множество места в България. Преди да стартираме реализирането на този проект, на първо място трябваше да изчистим бизнес модела на сервизната дейност. Второто нещо, което направихме е да създадем самата структура на софтуера. От нея видяхме като нужни, а по-късно и реализирахме: модул за човешки ресурси- който съдържа информация за всеки от служителите, време на логване, време на работа със системата; модул даващ ни информация за отношенията ни с клиента (история на клиента, брой входирани ремонти, водени разговори) и статуса на съотвения ремонт ( CRM модул); модул съдържащ различен набор от манипулации свързани със сервизната дейност; функционалност за автоматично известяване по различен начин за определни операции. Сред разработените софтуерни решения е и автоматично следене на гаранционна поддръжка на продукта.