Web development

ERP за производствена база

Виж сайта онлайн:
Клиент:

За това ERP Hopix разработи:

Относно софтуера

Този софтуер за управление на процесите в производствена база, освен характерните ERP модули, съдържа и модули, които са характерни за производствени предприятие. Модулите за планиране на материалните, човешките и производствените ресурсите на предприятието са три от тях. Това ERP съдържа и модул за управление на комуникацията с клиентите, известен като  CRM модул. Други модули, които разботихме за клиента са HR модул, модул за складова база за сурови материали, складова база за търговски продукти, складова база за отпадъци (брак), финансов модул, от който може да се извършва директно фактуриране към клиентите и други модули характерни за софтуер за цялостно управление на бизнеса ви.