Web development

ERP за IT предприятие

Виж сайта онлайн:

За това предпиятие Hopix разработи:

Относно софтуера

Този софтуер има за задача да обхване и подпомогне основните процеси в предприятие занимаващо се с внос и изработка на компютърни части, асемблиране на компютри и лаптопи, реновиране  на продукти, които са били употребявани. За да могат да бъдат покрити процесите в отделните направлени на дейност на фирмата Hopix IT трябваше да разработим следните модули - склад, сервиз, HR модул, финансов модул и модул следящ комуникацията и взаимоотношенията с клиентите (CRM модул).