Web development

Софтуер за фитнес зала

Виж сайта онлайн:

За този софтуер ние разработихме:

Относно софтуера

Поредният софтуер изработен "по мярка" за наш клиент. Този път клиентът е голям фитнес клуб предлажащ много услуги на многобройните си посетители. Софтуерът разполага с различни нива на достъп и роли, които администраторът на системата може да определя. С цел ясното управление на фитнес разработихме складов модул, в който са зачислени всички продукти купувани от протеиновия бар, както и реализираните карти и единични посещения. Софтуерът позволява изготвяне на разнообразни статистики по почти всички филтри,  за които е въведена информация. Такъв тип софтуер позволява и лесно извършване на ревизия на наличности и продажби, ревизия на зачислени продукти. Към софтуера могат да бъдат интегрирани въвеждане на данни посредство използване на магнитни карти, създаване на връзка към уебсайт и други външни софтуери.