Web development

Софтуер за управление на търговия

Виж сайта онлайн:

За този софтуер Hopix разработи:

Накратко за проекта

Все повече малки и средни фирми изпитват нужда от софтуер, с който да могат да управляват своята търговска дейност. Характерни за този тип софтуер са различните нива на достъп с различни роли и функционалности. Основните модули в софтуерите на фирми занимаващи се с търговия са HR модул за служители, както и складовия модул. Складовият модул съдържа информация за складова наличност, номенклатура на продуктите, наличности, ценови листи, вътрешна логистика, зачисляване по складове, зачиславане в отделните търговски обекти, препратки на стоки между търговски обекти, ревизия на наличности, ревизия на продажби, резервации на продукти. В подобен тип търговски модули предлагаме и разработване на модул, който да се занимава с процесите по продажби. В него се събира информация за продажби на продукти, статистики на продажбите, статистики на ревизии, статистики на зачисленията на стока, сравнения на обороти и продажби по разлилични критерии и спецификации на продуктите, както и други фукционалности. Дори не винаги, клиентите да искат подобен модул да се визуализира в интерфейса на софтуера им, то подобна складова програма не може да мине без добре структуриран финансов модул.