Web development

Вътрешнофирмен комуникационен софтуер


За този софтуер разработихме

Относно софтуера

Все по-често фирмите искат да имат собствени вътрешно-комуникационни инструменти. Този софтуер е типичен представител на уеб базирано приложение съдържащо различни по характеристика комуникационни инструменти. Софтуерът има календар с възможност за планиране на лични и колективни задачи, чат с възможност за създаване на неограничен брой общи стаи (както и обща стая за всички служители), различни нива на достъп на служителите и различно визуализиране на информацията съобразно позицията на служителя. За ръководителите на отделните процеси сме създали редица нотификации, чрез които те лесно могат да проследяват действията на своите колеги.